باکیفیت ترین خودروهای داخلی

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی ؛ با کیفیت و بی کیفیت ترین ها را بشناسید

ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای داخلی برای شهریور 1400 منتشر شد که چهار خودرو موفق به دریافت 5 ستاره کیفی شدند. در ادامه با باکیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی آشنا خواهیم شد.

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروها در تیر 1400؛ باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی

رده بندی کیفی خودروها

رده بندی کیفی خودروها در تیر 1400 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شد. در ادامه با بی کیفیت ترین و باکیفیت ترین خودروهای داخلی آشنا خواهیم شد.

متن کامل »

رده بندی کیفی خودروها در خرداد 1400 منتشر شد؛ باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی

رده بندی کیفی خودروها

گزارش رده بندی کیفی خودروها در خرداد 1400 توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر و باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی مشخص شدند.

متن کامل »