بیگانگان فضایی

ناسا برای آماده کردن مردم جهت مواجهه با موجودات فضایی، 24 عالم دینی استخدام کرد

موجودات فضایی

به نظر می‌رسد که موضوع مواجهه با موجودات فضایی بسیار جدی تر از داستان های علمی تخیلی است و حالا ناسا برای آماده کردن مردم برای رویارویی با آنها دست به دامن مذهبیون شده است!

متن کامل »