تخم دایناسور

کشف یازده تخم دایناسور با قدمت 66 میلیون سال توسط پسر بچه چینی!

تخم دانیاسور

ژانگ یانگژ ده ساله، هنگامی که مشغول بازی در کنار رودخانه دونگ بود با سنگ عجیبی برخورد کرد که بعدا مشخص شد یازده تخم دایناسور با قدمتی بیش از 66 میلیون سال در آن جای گرفته است!

متن کامل »