حق اختراع

12 محصول فناورانه که توسط هنرمندان مشهور اختراع شده اند

12 محصول فناورانه سلبریتی‌ها

برخی از اختراعاتی که اکنون در دنیای اطرافمان می‌بینیم، در واقع بر اساس احساس نیاز یک انسان هنرمند در گذشته ساخته شده‌اند. در ادامه این گزارش، 12 محصول فناورانه که توسط هنرمندان مشهور اختراع شده‌اند را مرور می‌کنیم.

متن کامل »