رایانه کوانتومی

کامپیوتر کوانتومی چین 1 میلیون برابر قدرتمندتر از گوگل است

کامپیوتر کوانتومی چین

رقابت میان چین و آمریکا در حوزه رایانه‌های کوانتومی به اوج خود رسیده و اکنون فیزیکدانان چینی ادعا می‌کنند کامپیوتر کوانتومی چین 1 میلیون برابر قدرتمندتر از کامپیوتر کوانتومی گوگل است.

متن کامل »

هانیول از ساخت قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان خبر داد

قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان

شرکت هانیول از ساخت قدرتمندترین کامپیوتر کوانتومی جهان خبر داد که نسبت به جایگزین آینده خود دو برابر قدرتمندتر است. در ادامه با این رایانه کوانتومی آشنا می‌شویم.

متن کامل »