نمایشگاه CES

نمایشگاه CES 2024 ؛ هرآنچه که از بزرگ‌ترین رویداد تکنولوژی جهان انتظار داریم

نمایشگاه CES 2024

در فاصله کوتاه باقی مانده تا آغاز نمایشگاه CES 2024 نگاهی خواهیم داشت به مهم‌ترین اتفاقاتی که انتظار داریم در این رویداد رخ دهند. هوش مصنوعی، تم اصلی این نمایشگاه است.

متن کامل »