هواوی

ترازوی هوشمند هواوی Scale 3 فقط وزن شما را اندازه‌گیری نمی‌کند

هواوی Scale 3

ترازوی هوشمند هواوی Scale 3 علاوه بر اندازه‌گیری وزن، درصد چربی، حجم عضلات اسکلتی، درصد آب، شاخص توده بدنی و شاخص‌های مهم دیگری را نیز اندازه می‌گیرد.

متن کامل »