هواوی

آغاز جشنواره تابستانی خدمات و پشتیبانی محصولات هواوی از ۱۸ مرداد ۹۹

خدمات و پشتیبانی محصولات هواوی

جشنواره تابستانی خدمات و پشتیبانی محصولات هواوی از ۱۸ مرداد آغاز شد و تا ۲۳ مرداد ۹۹ ادامه خواهد داشت. در این طرح برخی از خدمات به صورت رایگان به کاربران ارائه خواهد شد.

متن کامل »