پیام رسان های داخلی

طرح ساماندهی فضای مجازی ؛ مقدمه‌ای بر فیلتر اینستاگرام و شبکه های اجتماعی خارجی

طرح ساماندهی فضای مجازی

طرح ساماندهی فضای مجازی و پیام رسان های اجتماعی دوباره در مجلس مطرح شده و این طرح مقدمه‌ای برای فیلتر شدن اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی خارجی است.

متن کامل »

بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد دیتاسنتر پیام رسان های داخلی ؛ پیش به سوی فیلترینگ!

پیام رسان های داخلی

شرکت ارتباطات زیرساخت ۴۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد دیتاسنتر اختصاصی مربوط به پیام رسان های داخلی هزینه کرده است. آیا این اقدام زمینه ساز اجرای طرح فیلترینک تمای شبکه های خارجی است؟

متن کامل »