اپلیکیشن مسیریابی

گوگل مپ دیگر بهترین پلتفرم نقشه و مسیریابی جهان نیست!

بهترین پلتفرم نقشه

در حالی که بسیاری گوگل مپ را بهترین پلتفرم نقشه و مسیریابی جهان می‌دانند، اما بررسی‌های جدید نشان می‌دهد یک پلتفرم کمتر شناخته شده توانست با سبقت از نقشه گوگل در جایگاه نخست قرار بگیرد.

متن کامل »