ثروتمندترین مرد جهان

دارایی ایلان ماسک بیشتر از تولید ناخالص داخلی ایران است

دارایی ایلان ماسک

ایلان ماسک به دلیل افزایش ارزش بازار تسلا در حوزه ثروتمندترین فرد جهان یک رکورد تاریخی جدید را به ثبت رساند. دارایی ایلان ماسک اکنون از تولید ناخالص داخلی ایران نیز بیشتر شده است.

متن کامل »