زمین شناسی

نگاهی به بزرگترین آتش سوزی تاریخ؛ وقتی 10 درصد زمین درحال سوختن بود

بزرگترین آتش سوزی تاریخ

تقریبا ۱۲ هزار و ۸۰۰ سال پیش، ده درصد سطح زمین به طور ناگهانی پوشیده از شعله‌های خروشان آتش شد. بزرگترین آتش سوزی تاریخ تاثیر مهمی روی زندگی گونه‌های مختلف گذاشت.

متن کامل »

محققان از وجود دوره‌های 27.5 میلیون ساله انقراض دسته جمعی زمین خبر دادند

انقراض دسته جمعی زمین

محققان در بررسی‌های جدید خود توانستند به وجود دوره‌های 27.5 میلیون ساله انقراض دسته جمعی زمین پی‌ببرند که نشان می‌دهد وقایع بزرگ زمین‌شناسی قبلی تصادفی نبوده است.

متن کامل »