فناوری 5G

اداره فدرال هوانوردی و ارتش آمریکا خواستار توقف استفاده از فناوری ۵G شدند

فناوری 5G

چند سازمان حوزه هوانوردی در ایالات متحده از جمله اداره فدرال هوانوردی و ارتش آمریکا، خواستار توقف استفاده از فناوری ۵G یا شبکه نسل پنجم شدند.

متن کامل »