فیلم و سریال

فشار شدید ساترا به پلتفرم های آنلاین پخش فیلم و سریالی؛ هیچ سریال بدون مجوز حق پخش ندارد

پلتفرم های آنلاین پخش فیلم

ساترا طی توافق با دادستانی کل کشور، پلتفرم های آنلاین پخش فیلم و سریال را تحت فشار قرار داده و از این به بعد هیچ سریالی بدون دریافت مجوز از ساترا حق پخش نخواهد داشت.

متن کامل »