اوکرا

فاجعه ای جدید در چرنوبیل؛ افزایش 2 هزار درصدی تشعشعات پس از حمله روسیه

فاجعه‌ی جدید چرنوبیل

پس از درگیری‌های اخیر روسیه و اوکراین در اطراف خرابه‌های نیروگاه اتمی چرنوبیل، اکنون سطح تشعشعات گاما تا 20 برابر افزایش پیدا کرده و ممکن است فاجعه ای جدید در چرنوبیل را شاهد باشیم.

متن کامل »