تبلیغات

مقاله‌ای شوکه کننده از برنامه بازاریابان برای هک کردن رویاهای انسان و نمایش تبلیغات در خواب

تبلیغات در خواب

محققان با انتقاد از فناوری تبلیغات در خواب هشدار دادند برخی از بازاریابان به دنبال هک کردن رویاهای انسان و تزریق تبلیغات در خواب هستند.

متن کامل »