تحریم روسیه

پوتین استفاده از نرم افزارهای خارجی برای سازمان های دولتی در روسیه را ممنوع کرد

پوتین استفاده از نرم افزارهای خارجی را برای سازمان های دولتی در روسیه ممنوع کرد

به‌دستور پوتین، به منظور حفظ امنیت مراکز مهم روسیه، استفاده از نرم‌ افزارهای خارجی برای سازمان‌های دولتی در این کشور ممنوع اعلام شد.

متن کامل »