تحریم روسیه

تحریم روسیه توسط آمریکا به‌دنبال دخالت هکرهای روسی در انتخابات ریاست جمهوری

تحریم روسیه توسط آمریکا

به‌نظر نزاع میان کشورهای آمریکا و روسیه به این زودی‌ها تمام نخواهد شد و بعد از ادعای سازمان‌های امنیتی مبنی بر دخالت مستقیم رییس جمهور روسیه در انتخابات آمریکا، اوباما نیز در پاسخ، دستور تحریم کشور روسیه را صادر کرده است. اما نتیجه تحریم روسیه توسط آمریکا چه خواهد بود؟

متن کامل »