حمله هکری

9 اشتباه که شما را به طعمه ای آسان برای هکرها تبدیل می‌کنند

اشتباه هکرها

در این جا چند اشتباه بزرگ را معرفی می‌کنیم که مرتکب شدن آن‌ها می‌تواند شما را در معرض نفوذ هکرها قرار دهد. اگر به امنیت اطلاعات خود اهمیت می‌دهید از این اشتباهات دوری کنید!

متن کامل »