سیمپسون ها

20 پیش بینی درست کارتون سیمپسون ها که هوش از سر شما می‌برد

کارتون سیمپسون ها

پیش بینی های درست کارتون سیمپسون ها به موضوعی عجیب و غیر عادی تبدیل شده و هنوز کسی نمی‌داند این اتفاقات چگونه توسط این انیمیشن مدتها قبل پیشگویی شده اند. حالا با رئیس جمهور شدن بایدن، یکبار دیگر پیش بینی سیمپسون ها بر سر زبان ها افتاده است.

متن کامل »