پراید

کدام خودرو جایگزین پراید و پژو ۴۰۵ خواهد بود؟

جایگزین پراید

این روزها گزینه‌های متعددی برای جایگزین پراید و پژو ۴۰۵ عنوان می‌شود. در همین رابطه یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن گفت جایگزین این دو خودرو باید بتواند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند.

متن کامل »

با توقف تولید پراید چه خودرویی جایگزین می‌شود؟

توقف تولید پراید

این روزها بسیاری از مشتریان، کارشناسان، پلیس و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف تولید پراید هستند، اما با توقف تولید پرتیراژترین خودرو کشور چه خودروهایی جایگزین آن خواهند بود؟

متن کامل »