گروه هکری

مرکز ملی فضای مجازی: هیچگونه حمله هکری از طرف هکرهای انانیموس به سایت های دولتی صورت نگرفته است

حمله هکرهای انانیموس به سایت های دولتی

بنا بر اعلام مرکز ملی فضای مجازی، حمله هکرهای انانیموس به سایت های دولتی صحت ندارد و این‌ها شایعاتی است که در فضای مجازی شکل گرفته‌اند.

متن کامل »