شبکه 5g

خبرنگاران از سایت ۵G ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید می‌کنند

سایت 5G

گروهی از خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور مدیرعامل ایرانسل از سایت ۵G واقع شده در ساختمان مرکزی ایرانسل بازدید خواهند کرد و تست سرعت را انجام می‌دهند.

متن کامل »