مزایده

شرایط مزايده خودروهای کارکرده سایپا در بهمن 1400

مزايده خودروهای کارکرده سایپا

گروه خودروسازی سایپا تعدادی از خودروهای کارکرده خود را به صورت مزایده عمومی عرضه خواهد کرد؛ در ادامه شرایط و نحوه ثبت نام در مزايده خودروهای کارکرده سایپا در بهمن 1400 آورده شده است.

متن کامل »