واکسن کرونا

واکسن آکسفورد روی کرونا جهش یافته برزیلی موثر است

واکسن آکسفورد

نتایج آزمایش واکسن آکسفورد روی کرونا جهش یافته برزیلی نشان می‌دهد این واکسن که طی همکاری دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا توسعه پیدا کرده روی این شاخه از کرونا نیز موثر است.

متن کامل »