واکسن کرونا

سخنگوی گمرک شایعه واردات واکسن فایزر به ایران و تزریق به مسئولان را تکذیب کرد

واردات واکسن فایزر

سخنگوی گمرک با تکذیب شایعه واردات واکسن فایزر به ایران عنوان کرد چنین شایعه‌هایی همزمان با واردات واکسن روسی اسپوتنیک V برای چندقطبی کردن جامعه مطرح می‌شوند.

متن کامل »