پتنت اپل

کلید دیجیتال اپل برای خودروها، درب ماشین را برای افراد مست باز نمی‌کند!

پتنت کلید دیجیتال اپل

کلید دیجیتال اپل، نام پتنت پیشرفته‌ی این شرکت آمریکایی است که درب خودروها را برای افراد مست، باز نمی‌کند. اما عملکرد این سوئیچ‌ها به چه شکل است؟

متن کامل »