samsung app store

سامسونگ فروشگاه اپلیکیشن خود را نو کرد

شرکت سامسونگ Samsung Apps Store خود را اخیرا با اینترفیس و نامی جدید، جانی دوباره داده است. نام جدید Samsung Galaxy Apps است که نشان از تمرکز ویژه سامسونگ حداقل برای سال‌ها بر روی این برند مشهور دارد.

متن کامل »