آخرین آپدیت گوشی های ال جی

لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی (تیر ۹۵)

روز گذشته لیست آخرین به‌روزرسانی‌های عرضه شده برای گوشی های هواوی را برای شما قرار دادیم و این بار نوبت رسیده به کمپانی محبوب ال جی تا نگاهی به لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی بیندازیم.

یکی از اقداماتی که باید هر بار بعد از خرید یک دیوایس انجام دهید به‌روز نگه داشتن نرم افزار آن است، زیرا با هر بار آپدیت، در کنار برطرف شدن مشکلات امنیتی یا سیستمی، امکانات جدیدی نیز به رابط کاربری سیستم عامل گوشی هوشمند شما اضافه می‌شود.

در ادامه می‌توانید لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که تمامی تلفن‌های هوشمند ساخت سال ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در لیست زیر آمده و برای سهولت در یافتن دیوایس مد نظرتان، با توجه به سال عرضه، در جدول‌های جداگانه قرار گرفته‌اند.

لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی (عرضه شده در ۲۰۱۴)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی اپتیموس L2 II E435اندروید ۴.۱.۲
ال جی اپتیموس L1 II Tri E475اندروید ۴.۱.۲
ال جی اپتیموس F3Qاندروید ۴.۱.۲
ال جی GX F310Lاندروید ۴.۳
ال جی G Pro 2اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۱ آب نبات چوبی)
ال جی L40 Dual D170اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L40 D160اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L45 Dual X132اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L70 Dual D325اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L70 D320Nاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L90 D405اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L90 Dual D410اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی)
ال جی G2 miniاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G2 mini LTEاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی)
ال جی G2 mini LTE (Tegra)اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی F70 D315اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L65 Dual D285اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی Lucid 3 VS876اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L80 Dualاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L80اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی Voltاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G3 S Dualاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی)
ال جی G3 Sاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی)
ال جی L65 D280اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G3 (CDMA)اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰ مارشمالو)
ال جی G3اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰ مارشمالو)
ال جی G3 LTE-Aاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۱ آب نبات چوبی)
ال جی G Vista (CDMA)اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی)
ال جی L20اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L30اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L50اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L Finoاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G Vistaاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G3 Aاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی F60اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L60اندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L60 Dualاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G3 Stylusاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی)
ال جی L Belloاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G3 Screenاندروید ۴.۴.۴ کیت کت
ال جی G3 Dual-LTEاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰ بعضی مدل‌ها به اندروید ۵.۰.۲ آپدیت می‌شوند)
ال جی G2 Liteاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی L Primeاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی Tributeاندروید ۴.۴.۲ کیت کت

آخرین آپدیت گوشی های ال جی

لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی (عرضه شده در ۲۰۱۵)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی Magnaاندروید ۵.۰.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰.۱ مارشمالو)
ال جی Spiritاندروید ۵.۰.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰.۱ مارشمالو)
ال جی Leonاندروید ۵.۰.۱ آب نبات چوبی
ال جی Joyاندروید ۴.۴ کیت کت
ال جی G Flex2اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰)
ال جی AKAاندروید ۴.۴.۲ کیت کت
ال جی G4 Stylusاندروید ۵.۰ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۵.۱)
ال جی G Styloاندروید ۵.۰ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰)
ال جی G4cاندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰)
ال جی G4 Dualاندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰)
ال جی G4اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰)
ال جی G4 Beatاندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰ مارشمالو)
ال جی Bello IIاندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی
ال جی Tribute 2اندروید ۵.۱ آب نبات چوبی
ال جی Wine Smartاندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی
ال جی Zeroاندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰ مارشمالو)
ال جی Nexus 5Xاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی V10اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶.۰ مارشمالو)
ال جی Vista 2اندروید ۵.۱ آب نبات چوبی

آخرین آپدیت گوشی های ال جی

لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی(عرضه شده در ۲۰۱۶)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی Rayاندروید ۵.۱ آب نبات چوبی
ال جی K4اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی
ال جی K5اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی
ال جی K7اندروید ۵.۱ آب نبات چوبی
ال جی K8اندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی K10اندروید ۶.۰ مارشمالو، در بعضی مناطق با اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی عرضه شده
ال جی Stylus 2اندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X screenاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X camاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X styleاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X Powerاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی G5اندروید ۶.۰.۱ مارشمالو
ال جی G5 SEاندروید ۶.۰.۱ مارشمالو
ال جی Stylo 2اندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی Stylo 2 Plusاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X Skinاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X5اندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X Maxاندروید ۶.۰ مارشمالو
ال جی X Machاندروید ۶.۰ مارشمالو

آخرین آپدیت گوشی های ال جی

لیست آخرین آپدیت تبلت های ال جیلیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی G Pad 8.3 LTEاندروید ۴.۲.۲ (آپدیت اندروید ۵.۰ برای این تبلت در نظر گرفته شده)
ال جی G Pad 7.0اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 8.0اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 10.1اندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 10.1 LTEاندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی
ال جی G Pad 8.0 LTEاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 7.0 LTEاندروید ۴.۴.۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵.۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad II 8.0 LTEاندروید ۵.۰.۲ آب نبات چوبی
ال جی G Pad II 10.1اندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی
ال جی G Pad II 8.3 LTEاندروید ۵.۱.۱ آب نبات چوبی
ال جی G Pad X 8.0اندروید ۶.۰.۱ مارشمالو

آخرین آپدیت گوشی های ال جی

نکته: لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی برای محصولات عرضه شده در سال ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بوده و به‌صورت ماهانه در مقاله‌ای جدید به‌روز می‌شود.

در نظر داشته باشید که آپدیت‌های منتشر شده امکان دارد برای مناطق مختلف، متفاوت با آنچه در لیست زده شده باشد؛ بنابراین اگر هنوز به‌روزرسانی که در مقاله آخرین آپدیت گوشی های ال جی ثبت گشته برای شما عرضه نشده است باید تا زمان عرضه به‌روزرسانی برای موبایلتان صبر کنید؛ همچنین اگر آپدیت جدیدتری برای تلفن هوشمند شما عرضه شده است آن را با ما در میان قرار دهید.

درصورتی‌که هرگونه سوالی داشتید آن را با ما در میان قرار دهید.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

۶ دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید من LG _p936 دارم و اپدیتش رو توی گزینه های بالا ندیدم اندوید الانش ۲.۳.۶میشه راهنمایی کنین

  2. سلام می خواستم بدونم اپدیت اندروید۶ برای LGG2میاد یا نه؟

  3. سلام
    میخواستم ببینم برای LG Optimus E988 اندروید ۵ منتشر شده است یا نه؟؟؟

  4. من یه سوال داشتم ولی هرجا میپرسم کسی درست جوابمو نمیده!!! میشه از طریق گوشی و با نت گوشی (رایتل) نه وای فای اپدیت رو انجام داد ؟؟