شرایط فروش محصولات سایپا

شرایط فروش محصولات سایپا در طرح استقبال از بهار 96 اعلام شد

گروه خودروسازی سایپا، شرایط فروش محصولات خود را در ایام نوروز 96 اعلام کرد. در طرح استقبال از بهار، محصولات سایپا به صورت فروش فوری (از محل امانی) و پیش فروش نقدی و اعتباری از تاریخ 28 اسفند 95 تا 14 فروردین 96 در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. در ادامه، شرایط فروش محصولات سایپا در طرح استقبال از بهار 96 را مشاهده خواهید کرد.

شرایط و نکات عمومی بخشنامه طرح استقبال از بهار 96 سایپا

 • پرداخت از طریق حواله، Pos و درگاه صورت می‌گیرد.
 • قیمت خودرو در شرایط پیش فروش با قیمت روز محاسبه می‌شود.
 • در ثبت نام‌ها با قیمت روز، مابقی قیمت خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل مشخص خواهد شد.
 • در روش‌های پیش فروش، رنگ‌های انتخابی مشتریان به صورت پیشنهادی بوده و رنگ‌های قابل تحویل بر اساس برنامه تولید در زمان دعوت‌نامه مشخص می‌شود.
 • منظور از بیمه بدنه رایگان در بعضی از شرایط فروش محصولات سایپا ، بیمه بدنه عادی با شرح خدمات سایپا یدک است.
 • تمامی روش‌های فروش اعتباری دارای بیمه بدنه عادی هستند که وجه آن به قیمت خودرو اضافه می‌شود.

شرایط فروش محصولات سایپا (نقدی و اعتباری) – طرح استقبال از بهار 96

1. فروش فوری نقدی گروه پراید

خودرو قیمت (تومان) رنگ‌های ثبت نامی شرایط ویژه موعد تحویل
131 20 میلیون و 696 هزار تمامی رنگ‌های موجود در نمایندگی بیمه بدنه رایگان فقط از محل امانی
132 20 میلیون و 596 هزار
111 20 میلیون و 926 هزار

2. پیش فروش نقدی گروه پراید

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت موعد تحویل
سایپا 131سایپا 111

 

سایپا 132

6 میلیون تومان 15 درصد بیمه بدنه رایگان 25 درصد خرداد 96
27 درصد تیر 96
مرداد 96
شهریور 96

3. پیش فروش اعتباری گروه پراید

الف) با تسهیلات 7 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
سایپا 131سایپا 132

 

سایپا 111

8 میلیون تومان 3 چک 3 ماهه نرخ 0 درصد 15 درصد 22 درصد تیر تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 10 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
سایپا 131سایپا 132

 

سایپا 111

8 میلیون تومانی
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 11 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد
15 درصد 22 درصد تیر تا شهریور 96

ج) با تسهیلات 12 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
سایپا 131سایپا 132

 

سایپا 111

8 میلیون تومانی
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 13 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد
15 درصد 20 درصد تیر تا شهریور 96

4. فروش فوری نقدی گروه تیبا

خودرو قیمت (تومان) رنگ‌های ثبت نامی شرایط ویژه موعد تحویل
تیبا بنزینی 24 میلیون و 856 هزار تمامی رنگ‌های موجود در نمایندگی بیمه بدنه رایگان فقط از محل امانی
تیبا دوگانه سوز 26 میلیون و 356 هزار
تیبا 2 هاچ بک 27 میلیون و 346 هزار

5. پیش فروش نقدی گروه تیبا

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینی 7 میلیون تومان 15 درصد بیمه بدنه رایگان 27 درصد خرداد و تیر 96
تیبا 2

6. پیش فروش اعتباری گروه تیبا

الف) با تسهیلات 10 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینیتیبا دوگانه

 

تیبا 2

9 میلیون تومان
 • 3 چک 3 ماهه نرخ 0 درصد
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 10 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد
15 درصد 24 درصد تیر تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 12 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینیتیبا دوگانه 9 میلیون تومان
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 10 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد
15 درصد 24 درصد تیر تا شهریور 96

ج) با تسهیلات 13 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا بنزینیتیبا دوگانه

 

تیبا 2

9 میلیون تومان
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 10 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد
15 درصد 22 درصد تیر تا شهریور 96

د) با تسهیلات 16 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
تیبا 2 هاچ بک 9 میلیون تومان 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد 15 درصد 20 درصد تیر تا شهریور 96

7. فروش فوری نقدی ساینا EX

خودرو قیمت (تومان) رنگ‌های ثبت نامی شرایط ویژه موعد تحویل
ساینا EX 27 میلیون و 776 هزار تمامی رنگ‌های موجود در نمایندگی بیمه بدنه رایگان فقط از محل امانی

8. پیش فروش نقدی ساینا EX

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت موعد تحویل
ساینا EX 8 میلیون تومان 15 درصد بیمه بدنه رایگان 25 درصد خرداد 96
27 درصد تیر تا شهریور 96

9. پیش فروش اعتباری ساینا EX

الف) با تسهیلات 10 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
ساینا EX 9 میلیون تومان
 • 3 چک 3 ماهه نرخ 10 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد
15 درصد 18 درصد تیر تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 12 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت نحوه بازپرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
ساینا EX 9 میلیون تومان
 • 3 چک 3 ماهه نرخ 10 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 18 درصد
15 درصد 18 درصد تیر تا شهریور 96

10. فروش فوری نقدی کیا سراتو 2000 آپشنال

خودرو قیمت (تومان) رنگ‌های ثبت نامی شرایط ویژه موعد تحویل
سراتو 2000 آپشنال 98 میلیون و 979 هزار تمامی رنگ‌های موجود در نمایندگی کارت 5 ستاره فقط از محل امانی

11. پیش فروش نقدی کیا سراتو 2000 آپشنال

خودرو پیش پرداخت سود انصراف شرایط ویژه سود مشارکت موعد تحویل
سراتو 2000 آپشنال 40 میلیون تومان 15 درصد کارت 5 ستاره رایگان 26 درصد خرداد و تیر 96

12. پیش فروش اعتباری کیا سراتو 2000 آپشنال با تسهیلات 40 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت موعد تحویل
سراتو 2000 آپشنال 40 میلیون تومان 15 درصد
 • 3 چک 3 ماهه نرخ 0 درصد
 • 3 چک 5 ماهه نرخ 10 درصد
22 درصد تیر تا شهریور 96

13. فروش فوری نقدی چانگان CS35

خودرو قیمت (تومان) رنگ‌های ثبت نامی موعد تحویل
چانگان CS35 34 میلیون و 26 هزار تمامی رنگ‌های موجود در نمایندگی فقط از محل امانی

14. پیش فروش نقدی چانگان CS35

خودرو پیش پرداخت سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
چانگان CS35 35 میلیون تومان 15 درصد 20 درصد خرداد و تیر 96

15. پیش فروش اعتباری چانگان CS35

الف) با تسهیلات 25 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت موعد تحویل
چانگان CS35 35 میلیون تومان 15 درصد
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 21 درصد
 • 3 چک 6 ماهه نرخ 21 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 21 درصد
22 درصد تیر تا شهریور 96

ب) با تسهیلات 30 میلیون تومانی

خودرو پیش پرداخت سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت موعد تحویل
چانگان CS35 30 میلیون تومان 15 درصد
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 21 درصد
 • 3 چک 6 ماهه نرخ 21 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 21 درصد
22 درصد شهریور و مهر 96

16. فروش فوری نقدی آریو 1600

خودرو قیمت (تومان) رنگ‌های ثبت نامی شرایط ویژه موعد تحویل
آریو 1600 54 میلیون و 636 هزار تمامی رنگ‌های موجود در نمایندگی کارت 3 ستاره فقط از محل امانی

17. پیش فروش نقدی آریو 1600

خودرو پیش پرداخت شرایط ویژه سود انصراف سود مشارکت موعد تحویل
آریو 1600 15 میلیون تومان کارت 3 ستاره رایگان 15 درصد 20 درصد خرداد و تیر 96

18. پیش فروش اعتباری آریو 1600

خودرو پیش پرداخت تسهیلات سود انصراف نحوه بازپرداخت سود مشارکت موعد تحویل
آریو 1600 15 میلیون تومان 15 میلیون تومانی 15 درصد
 • 3 چک 4 ماهه نرخ 0 درصد
 • 3 چک 5 ماهه نرخ 5 درصد
 • 3 چک 6 ماهه نرخ 8 درصد
 • 4 چک 6 ماهه نرخ 12 درصد
18 درصد خرداد 96
20 میلیون تومانی 22 درصد تیر تا شهریور 96
25 میلیون تومانی

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*