کلبه های درختی زیبا که شما عاشق زندگی در آن خواهید شد

اگر در میان خاطرات و رویاهای دوران کودکی افراد جستجو کنیم می توانیم مشاهده کنیم که افراد زیادی دوست داشتند یک کلبه جنگلی و درختی داشته باشند. شما خودتان چی؟ ایا چنین ارزویی داشتید؟ بیایید با هم به چند کلبه درختی سرک بکشیم و نگاهی به انها داشته باشیم.

Microrcube, Tree Hotel, Harads, Sweden

Microrcube, Tree Hotel, Harads, Sweden

Yellow Tree House Restaurant, Auckland, New Zealand

Yellow Tree House Restaurant, Auckland, New Zealand

UFO, Tree Hotel, Harads, Sweden

UFO, Tree Hotel, Harads, Sweden

Free Spirit Spheres, Vancouver Island, Canada

Free Spirit Spheres, Vancouver Island, Canada

Hapuku Lodge, Kiakoura, New Zealand

Hapuku Lodge, Kiakoura, New Zealand

Bird’s Nest Restaurant, Soneva Kiri Eco Resort, Thailand

Bird’s Nest Restaurant, Soneva Kiri Eco Resort, Thailand

The Sky Den, Northumberland, UK

The Sky Den, Northumberland, UK

Bird’s Nest, Tree Hotel, Harads, Sweden

Bird’s Nest, Tree Hotel, Harads, Sweden

Hemloft, Whistler, Canada

Hemloft, Whistler, Canada

Chino, Nagano Prefecture, Japan

Chino, Nagano Prefecture, Japan

Amberley, UK

Amberley, UK

O2 Tree House, USA

O2 Tree House, USA

 Vaan, Rajkot, Gujarat, India

Vaan, Rajkot, Gujarat, India

Tree House by Takashi Kobayashi, Japan

Tree House by Takashi Kobayashi, Japan

Casa Del Arbol, Baños, Ecuador

Casa Del Arbol, Baños, Ecuador

Alnwick Garden Tree House, Northumberland, UK

Alnwick Garden Tree House, Northumberland, UK

Châteaux dans les Arbres, France

Châteaux dans les Arbres, France

Korowai Tribe’s Tree House, New Guinea

Korowai Tribe’s Tree House, New Guinea

Living the Highlife, UK

Living the Highlife, UK

Plane Tree House, Costa Rica

Plane Tree House, Costa Rica

 Senior Center Turned Tree House, Ghent, Belgium

Senior Center Turned Tree House, Ghent, Belgium

منبع : .places to see in your lifetime

۲۹ Tree Houses You Would Love to Live In

۲۹ Tree Houses You Would Love to Live In

How many of you were lucky enough to have a tree house in your childhood? Since the ancient times people used to build those to live in. See our list of 29 wonderful tree houses – from those built by the Korowai tribe in New Guinea, to the most modern tree hotels in the woods of Sweden. Which one would you like to own?

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*