آخرین مطالب
3
امروز
برترین اپراتورهای اینترنت پرسرعت

برترین اپراتورهای اینترنت پرسرعت در سه ماهه سوم سال 95 معرفی شدند

برترین اپراتورهای اینترنت پرسرعت (ADSL) در سه ماهه سوم سال 1395 بر اساس نظرسنجی مردمی انتخاب شد. حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این رابطه اظهار کرد که ارزیابی و رتبه‌بندی اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت بر اساس نظرسنجی از 31 هزار کاربر و با هدف ایجاد فضای رقابتی بین اپراتورها و ارتقای سطح کمی و کیفی این سرویس‌ها انجام می‌شود.

به گفته فلاح جوشقانی، کاربران می‌توانند همزمان با نظرسنجی تلفنی مشترکان اپراتورهای اینترنت پرسرعت ، به پایگاه اینترنتی رگولاتوری به نشانی http://www.cra.ir در بخش خدمات الکترونیک مراجعه کرده و در نظرسنجی میزان رضایت‌مندی خود از این سرویس‌ها شرکت کنند. وی در ادامه در خصوص نحوه رتبه‌بندی اپراتورهای اینترنت پرسرعت بیان کرد:

اپراتورهای اینترنت پرسرعت با توجه به میزان امتیاز رضایت‌مندی کسب شده از مشترکان در 5 سطح دسته‌بندی می‌شوند. بر این اساس، امتیازهای 90 تا 100 در سطح یک، 80 تا 90 در سطح دو، 70 تا 80 در سطح سه، 60 تا 70 در سطح چهار و با کسب 60 امتیاز در سطح پنج قرار می‌گیرند.

در ادامه، برترین اپراتورهای اینترنت پرسرعت (ADSL) را به تفکیک استان‌های کشور مشاهده می‌کنید.

برترین اپراتورهای اینترنت پرسرعت (سه ماهه سوم 95)

استان سطح
آذربایجان شرقی 1 2 3

 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • آریارسانه تدبیر
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • لایزر
 • داده پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5
 • داتک

آذربایجان غربی 1 2 3
 • آریارسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • لایزر
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5

اردبیل 1 2 3

 • نداگستر صبا
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • آریارسانه تدبیر
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • پارسان لین ارتباطات
 • حلماگستر خاورمیانه داده
4 5
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران

قزوین 1 2 3

 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5
 • پارسان لین ارتباطات

زنجان 1 2 3

 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • لایزر
4 5
 • شرکت مخابرات ایران

گیلان 1 2 3

 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • آریا رسانه تدبیر
 • لایزر
 • نداگستر صبا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5
 • پیشگامان توسعه ارتباطات

خراسان رضوی 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • پارسان لین ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • حلماگستر خاورمیانه داده
4 5
 • داده‌پردازی فن آوا
خراسان جنوبی 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • آریا رسانه تدبیر
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • داده‌پردازی فن آوا
4 5
خراسان شمالی 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • پارسان لین ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • نداگستر صبا
 • حلماگستر خاورمیانه داده
4 5
گلستان 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • داده‌گستر عصر نوین
4 5
تهران 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • نداگستر صبا
4 5
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • لایزر
 • داتک
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
البرز 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • آریا رسانه تدبیر
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
4 5
 • نداگستر صبا
 • داده‌پردازی فن آوا
سمنان 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • آریا رسانه تدبیر
 • داده‌گستر عصر نوین
4 5
 • نداگستر صبا
 • شرکت مخابرات ایران
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
مازندران 1 2 3
 • حلماگستر خاورمیانه داده
4 5
 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • شرکت مخابرات ایران
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • داده‌پردازی فن آوا
 • داتک
 • نداگستر صبا
 • لایزر
اصفهان 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • داده‌گستر عصر نوین
 • پارسان لین ارتباطات
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • نداگستر صبا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • داده‌پردازی فن آوا
چهارمحال و بختیاری 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
مرکزی 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • پارسان لین ارتباطات
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • داتک
 • داده‌گستر عصر نوین
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • نداگستر صبا
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5
قم 1 2 3
 • داده‌گستر عصر نوین
 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • نداگستر صبا
4 5
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
یزد 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • شرکت مخابرات ایران
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • داده پردازی فن آوا
4 5
همدان 1 2 3
 • لایزر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • آریا رسانه تدبیر
 • نداگستر صبا
 • داده‌گستر عصر نوین
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
4 5
کرمانشاه 1 2 3
 • پارسان لین ارتباطات
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • آریا رسانه تدبیر
 • نداگستر صبا
 • لایزر
4 5
 • داتک
 • داده‌پردازی فن آوا
 • شرکت مخابرات ایران
کردستان 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • داده‌پردازی فن آوا
4 5
 • شرکت مخابرات ایران
فارس 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • آریا رسانه تدبیر
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • نداگستر صبا
 • داده‌پردازی فن آوا
4 5
 • داتک
 • شرکت مخابرات ایران
بوشهر 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • پارسان لین ارتباطات
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • حلماگستر خاورمیانه داده
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • داده‌پردازی فن آوا
4 5
 • شرکت مخابرات ایران
کهکیلویه و بویر احمد 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
4 5
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • آریا رسانه تدبیر
 • شرکت مخابرات ایران
هرمزگان 1 2 3
 • داده‌گستر عصر نوین
 • داتک
 • آریا رسانه تدبیر
 • پارسان لین ارتباطات
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • داده‌پردازی فن آوا
4 5
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
کرمان 1 2 3
 • آریا رسانه تدبیر
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • داتک
 • داده‌پردازی فن آوا
4 5
 • نداگستر صبا
سیستان و بلوچستان 1 2 3
 • داده‌پردازی فن آوا
 • انتقال داده‌های آسیاتک
4 5
 • پارسان لین ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • آریا رسانه تدبیر
 • شرکت مخابرات ایران
 –
خوزستان 1 2 3
 • داده‌گستر عصر نوین
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • پارسان لین ارتباطات
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • نداگستر صبا
4 5
 • شرکت مخابرات ایران
 –
ایلام 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
 • داده‌پردازی فن آوا
4 5
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • شرکت مخابرات ایران
لرستان 1 2 3
 • انتقال داده‌های آسیاتک
4 5
 • پیشگامان توسعه ارتباطات
 • داده‌گستر عصر نوین
 • آریا رسانه تدبیر

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*