Desire A55

مشخصات عضو جدید خانواده دیزایر اچ تی سی به بیرون درز کرد

شایعاتی زیادی از پرچمدار جدید اچ تی سی در این روزها به گوش می رسد. تمام این خبرها و شایعات به این علت منتشر می شوند که به زمان معرفی این پرچمدار نزدیک می شویم.اما خبرهایی که امروز منتشر شده به این موضوع اشاره می کند که اچ تی سی ...

متن کامل »