بیماری

محققان ارتباط بین ویروس کرونا و بیماری کاوازاکی را بررسی می‌کنند

بیماری کاوازاکی

اخیرا تعدادی از کودکان بر اثر ابتلا به بیماری کاوازاکی جان خود را از دست دادند و در همین راستا محققان به دنبال ارتباط میان این بیماری با ویروس کرونا هستند.

متن کامل »