انیمیشن

اولین انیمیشن جهان، از زیر خروارها خاک پیدا شد!

اولین انیمیشن جهان

با پیدا شدن اولین انیمیشن جهان، می‌توان گفت که انسان‌ های اولیه هزاران سال قبل از آنچه فکر می‌کردیم با این هنر آشنا شده‌اند. روش نمایش این انیمیشن ها نیز منحصر به فرد بوده است.

متن کامل »