صادرات

با درآمد صادرات خودرو ایران تنها می‌توان 500 دستگاه ماشین خارجی وارد کرد

صادرات خودرو

طرح مجلس برای انجام واردات خودرو مشکلات زیادی دارد. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید با درآمد صادرات خودرو فقط می‌توان 500 دستگاه خودرو خارجی را وارد کرد.

متن کامل »